Kalkışım şirketler Grubu olarak başladığımız her işte şirket değerlerimize bağlılığımız, ortaya koyacağımız başarının, kalitenin ve memnuniyetin anahtarı olduğuna inanmaktayız.


 • BÜTÜNLÜK
  • Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız kusursuz bir bütündür.
 • ETİKLİK
  • Attığımız her adımda şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük vardır.
 • SÜRDÜREBİLİRLİK
  • Çözüm gereği bütün teknolojik ve çevresel etkileri göz önüne alarak gerektiği konuda tüm ilgili kişileri bir araya getirmek.
 • DAYANIŞMA
  • Bir bütünlük içinde başarıyı tamamen paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmak.
 • SAYGI
  • Bağlı olduğumuz aileyi oluşturan her bir ferdimize, yapmış olduğumuz işimize ve toplumun her bir şahsına karşı ödün vermeksizin saygıyı taşımak.
 • SORUMLULUK
  • Ele aldığımız her bir konunun başarıya ulaşması ve tamamlanması için tereddüt etmeden sorumluluk almak.
 • YENİLİKÇİ OLMAK
  • Mükemmeliyet, yenilikçilik ve sürekli gelişime açık olmak.