Kalkışım Grup olarak çıktığımız her yolda ve başladığımız her işte şirket değerlerimize bağlılığımız, ortaya koyacağımız başarının, kalitenin ve memnuniyetin anahtarı olduğuna inanmaktayız.


BÜTÜNLÜK: Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız kusursuz bir bütündür.
ETİKLİK: Attığımız her adımda şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük vardır.
SÜRDÜREBİLİRLİK: Çözüm gereği bütün teknolojik ve çevresel etkileri göz önüne alarak gerektiği konuda tüm ilgili kişileri bir araya getirmek.
DAYANIŞMA: Bir bütünlük içinde başarıyı tamamen paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmak.
SAYGI: Bağlı olduğumuz aileyi oluşturan her bir ferdimize, yapmış olduğumuz işimize ve toplumun her bir şahsına karşı ödün vermeksizin saygıyı taşımak.
SORUMLULUK: Ele aldığımız her bir konunun başarıya ulaşması ve tamamlanması için tereddüt etmeden sorumluluk almak.
YENİLİKÇİ OLMAK: Mükemmeliyet, yenilikçilik ve sürekli gelişime açık olmak.