TAMAMLANAN İŞLER

 • TRABZON İLLER BANKASI TEMİZLİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • SÜRMENE DEVLET HASTANESİ YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ
 • TRABZON SGK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ
 • TRABZON TEİAŞ TEMİZLİK PERSONELİ HİZMET ALIM İHALESİ
 • DOĞU KARANİZ BÖLGESİ DSİ TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • HAÇKALIBABA DEVLET HASTANESİ TEKNİK PERSONEL İHALESİ
 • PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK PERSONELİ HİZMET ALIM İHALESİ
 • TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İHALESİ
 • TRABZON YAVUZSELİM KEMİK HASTANESİ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • TRABZON POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • TRABZON AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • ARSİN BELEDİYESİ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • TRABZON ÇOCUK ESİRGEME KURUMU PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ
 • TRABZON TRT BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ